Стейкхолдери назвали професійні компетенції сучасних менеджерів та рекомендації для майбутніх науковців

На базі Полтавської торгово-промислової палати відбулася робоча зустріч із науково-педагогічними працівниками кафедри менеджменту і логістики та здобувачки вищої освіти третього рівня освітньо-наукової програми спеціальності 073 «Менеджмент» Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» і представники Полтавської торгово-промислової палати.

Провели обговорення змістових складових і освітніх компонентів освітньо-професійної програми за спеціальністю «Менеджмент». З метою побудови конструктивного діалогу та взаємодії освіти і сучасного ринку праці до обговорення залучили високваліфікованих фахівців, які проаналізували слабкі і сильні сторони освітньо-професійної програми та надали практичні рекомендації.

У зустрічі взяли участь президент Полтавської торгово-промислової палати Володимир Борисенко, науково-педагогічні працівники Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри міжнародних економічних відносин та туризму Ірина Чичкало-Кондрацька, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму Наталія Безрукова, здобувачки вищої освіти третього освітньо-наукового рівня навчання зі спеціальності «Менеджмент» Ірина Новицька та Міла Козик.

Під час зустрічі учасники ґрунтовно проаналізували широкий спектр питань з якості підготовки здобувачів освітньо-професійної програми «Менеджмент» третього рівня вищої освіти, обговорили перелік освітніх компонентів, загальних та фахових компетентностей, необхідних для підготовки конкурентоспроможних фахівців з менеджменту, що користуватимуться значним попитом на ринку праці.

Зокрема, президент Полтавської торгово-промислової палати Володимир Борисенко відзначив сильні сторони освітньо-професійної програми, висловив підтримку розвитку спеціальності 073 «Менеджмент» і надав позитивний відгук-рецензію на освітньо-професійну програму «Менеджмент» за третім освітнім рівнем.

Стейкхолдер наголосив на відповідності фахових компетентностей сучасним вимогам підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, особливу увагу закцентував на здатності здійснювати оригінальні наукові дослідження на основі опанування сучасних підходів та передових досягнень у сфері економічного розвитку та управлінської практики. Серед ключових професійних компетенцій конкурентоспроможного менеджера – уміння ставити та вирішувати завдання із структуризації, синхронізації, координації та інтеграції бізнес-процесів з використанням функціональних сфер та можливостей менеджменту, отримувати науково-практичні результати у галузі менеджменту, у викладацькій практиці з дотриманням правил академічної доброчесності.

По завершенню зустрічі науковці та стейкхолдери домовилися про подальшу співпрацю у сфері освіти та працевлаштування випускників університету. Викладачі та розробники освітньо-професійної програми за спеціальністю 073 «Менеджмент» враховуватимуть надані практичні рекомендації при здійсненні підготовки висококваліфікованих фахівців з менеджменту.