«БІЗНЕС КРАЇНИ – ЦЕ НАШЕ МАЙБУТНЄ». КРУГЛИЙ СТІЛ «СУЧАСНІ ПІДПРИЄМЦІ: ПРОБЛЕМИ, НАДІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ, ВІЗІЇ» УСПІШНО СТАРТУВАВ

Упродовж 31 серпня – 4 вересня 2020 року вже вдруге у Полтаві проходить щорічний форум підприємців City Fest «Спільна робота – високі надходження». Основна мета івенту – це підвищення іміджу полтавського підприємництва, налагодження відкритого діалогу між бізнесом, органами державної влади та громадою міста, презентація досягнень та напрацювань підприємців.

2 вересня 2020 року у рамках проведення форуму до Дня підприємця, на базі Полтавської торгово-промислової палати, було організовано круглий стіл в офлайн-режимі «Сучасні підприємці: проблеми, надії, перспективи, візії» з онлайн-долученням відомих підприємців, науковців та громадських активістів, небайдужих до розвитку полтавського бізнесу.

Модератором заходу виступив віцепрезидент Полтавської торгово-промислової палати Володимир Борисенко, який подякував бізнесменам, громадським активістам, представникам інтелектуальної сфери й академічної науки за виявлений інтерес до ключових питань круглого столу та підкреслив важливість підприємництва наступною тезою, що «бізнес країни – це наше майбутнє, а наше можливе лідерство залежить саме від підприємництва».

Найбільш актуальною темою, котра активно розглядається у бізнес-середовищі, є робота у системі закупівель ProZoro, тому перший кейс намагався розкрити керівник регіонального відділення Фонду державного майна по Полтавській та Сумській областях Дмитро Михайленко, який зазначив, що прозорість у процесі приватизації, наприклад, нерухомого майна – це вкрай важливий фактор. Створена проста зрозуміла система дає можливість у онлайн-режимі відслідковувати обраний об’єкт державного майна, а якщо виникає будь яке питання з боку представників мікро, малого та середнього бізнесу, Фонд державного майна України і його регіональні представництва завжди надають оперативне консультування і допомогу.

Однак, в умовах інформаційного суспільства і процесу діджеталізації важливим фактором розвитку або навпаки деградації будь якого підприємництва є наявність або, відповідно, відсутність кадрового потенціалу, про що зауважив директор ТОВ «Віват-Провінція» Максим Венгровський.

«Ми мали достатньо потужний кадровий потенціал, але поступово цей ресурс вичерпується, і в цьому сенсі варто закцентувати належну увагу на необхідності трансформації освіти в напрямі її наближення до реального бізнесу», − зауважив виступаючий.

Ректор Полтавського університету економіки і торгівлі, доктор історичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Олексій Нестуля, через онлайн-увімкнення, доповів, що у ЗВО вже не перший рік діє практикоорієнтована модель.

«Ми формуємо навчальні плани спільно із нашими замовниками – представниками підприємницьких кіл. Цій практиці вже 45 років», – зазначив пан Олексій.

Співдоповідачем цього виступу стала директорка новосформованого Інституту бізнесу і сучасних технологій Полтавського університету економіки і торгівлі Аліна Ткаченко, яка на реальних прикладах співпраці представників бізнесу і закладу вищої освіти довела дієвість практикоорієнтованої моделі навчання і підвищення кваліфікації працівників.

До конструктивного діалогу доєдналася докторка економічних наук, директорка Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», заступник голови Комітету розвитку туризму, культури інновацій при Полтавській ТПП Ірина Черниш. У власній доповіді вона охарактеризувала стан впровадження дуальної освіти, активну підготовку вишу фахівців із готельно-ресторанного, туристичного бізнесу, програми абсолютної більшості навчальних курсів зорієнтовано на здобуття саме практичного досвіду. Також було зауважено, що при університеті функціонує стартап-школа, в якій відбулися успішні захисти новітніх стартап-проєктів, основна задача яких – це рух від ідеї до її впровадження, зокрема у галузі зеленого туризму.

Питання взаємодії органів державної влади та бізнесу, проблемою у комунікації між ними були присвячені доповіді голови ГО «Міжнародний бізнес-центр» Ігоря Балицького та громадської активістки, підприємниці Катерини Бабіч, які аргументовано пояснили аудиторії, що є різниця між представницькими і виконавчими органами державної влади та на часі залишається необхідність створення «єдиного інформаційного вікна» для бізнесовців.

Кейс щодо ролі соціально орієнтованого підприємництва в Україні розкрила директорка Громадської спілки «Соціальне підприємство «Навчально-виробничий центр» Марина Смирнова, аргументувавши, що бізнес готовий нести соціальну відповідальність, але не завжди розуміє, яким чином це можна реалізувати і, загалом, чи потребує цього кроку суспільство і органи державної влади, особливо стосовно категорій працівників, що проходять соціальну адаптацію або осіб з особливими потребами.

Фаховий виступ віцепрезидента Полтавської ТПП Володимира Борисенка стосувався концептуальних речей: важливості демонстрації місцевому покупцю товарів і послуг саме полтавського товаровиробника. Зокрема, яскравим прикладом акцентуації на полтавському виробникові є існування «Полтавської марки», зареєстрованої в Полтавській ТПП.

«Відображаючи логотип на продукції полтавських виробників, ми, таким чином, підтримуємо локальне полтавське підприємництво», – підбив підсумок пан Володимир.

Необхідність активного залучення наукового потенціалу в сферу бізнесу та важливості надання академічного консультування представникам малого та середнього підприємництва було розкрито у доповіді президента Громадської асоціації «Аграрна наука та практика» Миколи Безгіна, котрий наголосив на вагомості кластерного підходу задля об’єднання виробників та активного впровадження інновацій.

Проблематика презентації та самопрезентації та загалом виходу полтавських підприємців на зовнішньоекономічну арену була продемонстрована у ґрунтовному спітчі заступника директора КО «Інститут розвитку міста» Петра Перетятька.

«Вихід на міжнародні ринки – це вищий пілотаж будь якого бізнесовця; це дуже вартісний і достатньо складний механізм», − підкреслив доповідач. Наприклад, КО «Інститут розвитку міста» активно працює над проєктами підтримки експорту і презентації вітчизняних товаровиробників, однак, у цьому діалозі важливою є освітня, навчальна і комунікативна складова.

Таким чином, круглий стіл, організований за сприяння Полтавської торгово-промислової палати, наочно продемонстрував важливість створення комунікативного майданчика для підприємців, органів державної влади та місцевого самоврядування, освітян, науковців-інноваторів, зорієнтованих на розвиток місцевого локального та регіонального бізнесу.

 

Пресслужба Полтавської ТПП