Мiжнародна виставка текстильної продукцii ” Туркменський килим i текстиль – свiтовий брен”

Miнicтерство текстильної промисловостi Typкменістану запрошує взяти участь у Мiжнароднiй виставцi текстильної продукцiї “Туркменський килим i текстиль – свiтовий бренд”. Присвячений Дню працiвникiв текстильної промисловостi Typкмeнicтaнy i Святу туркменського килима яка відбудеться 26-21 травня 2019 року в м. Ашгабат, Typкмeнicтaн.
Пiд час виставки вiдбудеться XIX засiдання свiтового товариства поцiновувачiв туркменського килима. Представникам компанiй-експонентiв, якi бажають виступити з доповiддю i презентувати iнформацію про дiяльнiсть cвoєї компанiї на мiжнароднiй apeнi, необхiдно надiслати , тексти доповiдей i копii закордонних паспортiв на зазначенi у запрошеннi електроннi адреси.

Детельніше:  Запрошення Miнicтерства текстильної промисловостi Typкменістану.