Для участі в конкурсі “ПОЛТАВСЬКА ЯКІСТЬ”

 

ПОЛОЖЕННЯ

про щорічний конкурс якості продукції (товарів, робіт, послуг)

“Полтавська якість”

 

Загальні положення

 

 1. Це положення визначає порядок організації та проведення щорічного конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) “Полтавська якість”.

Всесвітній день якості відзначається щорічно в другий четвер листопада в рамках проведення Європейського тижня якості. Свято було створено в 1990 році за ініціативою Європейської організації якості та за підтримки ООН задля підвищення якості всієї продукції, виробленої сьогодні у світі. Щорічно ініціатори заходу намагаються донести до свідомості людей ту важливість, яку має для здоров’я та життя людини висока якість товарів. На сьогодні якісними вважаються ті товари, які зберігають навколишнє середовище,фізичне та психічне здоров’я людини.

 1. Конкурс проводить виконавчий комітет Полтавської міської ради, Полтавська торгово-промислова палата (далі ТПП), Державну підприємство “Полтавський державний регіональний науково-технічний центр стандар-тизації, метрології та сертифікації” (далі ДП “Полтавастандартметрологія”) в рамках всесвітнього тижня якості.
 2. Основна мета конкурсу – підвищення рівня суспільного усвідомлення впливу якості продукції на рівень життя громадян України.
 3. Відомості про проведення конкурсу і його підсумки публікуються у засобах масової інформації.
 4. Конкурс проводиться за такими номінаціями:
 • продовольчі товари;
 • промислові товари для населення;
 • товари виробничо-технічного призначення;
 • послуги.
 1. Учасниками конкурсу можуть бути фізичні та юридичні особи всіх форм власності, які є виробниками продукції (товарів, робіт, послуг) Полтавщини.
 2. Конкурс проводиться в період проведення виставки-ярмарку “Полтавська якість”.

 

 

Порядок проведення конкурсу

 

 1. Конкурс проводиться щорічно до всесвітнього дня якості в другий четвер листопада.

 

 1. Підсумки конкурсу, за присутності представників підприємств-конкурсантів, проводяться у визначені терміни та оформлюються протоколом. В кожній номінації визначається до 3 переможців.

 

Конкурсна комісія

 

 1. Для визначення переможців конкурсу утворюється конкурсна комісія (далі КК) у складі представників виконавчого комітету Полтавської міської ради, Полтавської ТПП, ДП “Полтавастандартметрологія”, Інспекції з питань захисту прав споживачів у Полтавській області, Головного управління Держсанепідслужби у Полтавській області.
 2. Для здійснення консультаційної та методичної допомоги і проведення фахової оцінки матеріалів, поданих на конкурс, рішенням КК може створюватися експертна комісія (далі ЕК), до складу якої залучаються фахівці установ, зазначених у п.1.
 3. Положення про ЕК та її склад затверджується конкурсною комісією.

4 Переможці визначаються КК на підставі висновків ЕК після проведення оцінки представленої продукції (товарів, робіт, послуг) окремо за кожною номінацією.

 

Нагородження переможців конкурсу

 

 1. Нагородження переможців, за результатами конкурсу, проводиться щорічно в день відзначення Всесвітнього дня якості.
 2. Переможці конкурсу нагороджуються Подякою Полтавського міського голови, Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради та відзнаками Полтавської ТПП “Полтавська якість” або грамотами Полтавської ТПП.

 

 

 

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів                               С.Порохня

Додаток 2

до Положення про експертну комісію

конкурсу  якості  продукції  (товарів,

робіт, послуг)  “Полтавська якість”

 

 

ЗАЯВКА

на участь у Конкурсі якості продукції (товарів, робіт,послуг) “Полтавська якість”

 

 

1.Заявник

Найменування(як юридичної особи)__________  ________________________

Місце знаходження__________________________________________________

Банківські реквізити_________________________________________________

Код ЄДРПОУ заявника_______________________________________________

Основний вид діяльності_____________________________________________

2.Види продукції(товарів, робіт, послуг), які подаються на конкурс

 • _____________________________________________________________
 • _____________________________________________________________
 • _____________________________________________________________
 • _____________________________________________________________

3.Керівник підприємства

Прізвище, ім’я, по-батькові___________________________________________

Посада____________________________________________________________

Адреса для листування(індекс, вулиця)_________________________________

Телефон :код_________номер_____________________

Факс:       код_________номер_____________________

E-mail:_________________________________________

4.Представник для контакту

Прізвище, ім’я, по-батькові___________________________________________

Посада____________________________________________________________

Адреса для листування(індекс, вулиця)_________________________________

Телефон/факс :код_________номер_____________е-mail:_________________

Телефон/факс бухгалтерії: код_________номер__________________________

 

 

Підпис керівника____________________       /__________________________/

(підпис)                         (ініціали,прізвище)

 

 

 

“______”__________________20____ р.                           М.П

 

Додаток 3

до Положення про експертну комісію

конкурсу  якості  продукції  (товарів,

робіт, послуг)  “Полтавська якість”

 

 

 

ОПИС

продукції,представленої на Конкурс якості продукції(товарів, робіт,послуг) “Полтавська якість”

 

 1. Повна назва одного типу (виду) продукції, що представлена на Конкурс:_____________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Нормативний документ (ДСТУ, ТУ, ГОСТ, СОУ, РСТ, УССР, ГСТУ), відповідно до якого виготовляється продукція___________________________

__________________________________________________________________

 1. Наявність протоколів випробувань продукції__________________________

__________________________________________________________________

 1. Номер та термін дії сертифіката відповідності для продукції:

обов’язкова сертифікація________________________________

добровільна сертифікація_______________________________

5.Номер, дата видачі та термін дії висновку державної санітарно-епідемологічної експертизи на продукцію_______________________________

__________________________________________________________________

 1. Номер та дата акту або протоколу приймальної комісії щодо поставлення на виробництво продукції (для харчової продукції)_______________________

__________________________________________________________________

 1. Сировина, матеріали (комплектуючі), що використовуються для виробництва заявленої продукції: вітчизняні________%, імпортні________%.
 2. Наявність:

штрихкоду____________________________________________________

товарного знаку, торгової марки, логотипу_________________________

9.Участь заявленої продукції в інших конкурсах та виставках______________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підпис керівника____________________       /__________________________/

(підпис)                         (ініціали,прізвище)

 

 

“________”__________________20____р.                        М.П