Відбудеться засідання Президії ПТПП

30 серпня 2016 року о 14-00, за адресою: м.Полтава, вул.Автобазівська, 7,  відбудеться засідання Президії Полтавської торгово-промислової палати.

На порядку денному наступні питання:

  1. Розгляд представлень та нагородження
  2. Про прийом у члени Палати
  3. Про виключення з членів Палати
  4. Діяльність  Палати із захисту інтелектуальної власності, штрих-кодування та виставкової діяльності
  5. Порядок засвідчення документів клієнта щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності та введення тимчасового тарифу на засвідчення документів
  6. Про делегування права засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)