Що таке ProZorro

Відділ навчання та роботи з членами ПТПП нагадує про семінари з питань публічних закупівель в  системі “ProZorro”. За довідками звертатися по номеру: +38 (0532) 50-50-80 відділу НРЧП 

Або за адресою: 36008, м.Полтава, вулиця Автобазівська, 7.

Це маємо знати: з 1 квітня 2016 року всі закупівлі переве­дені  в  електронний режим для органів центральної влади та державних підприємств, із  серпня – це буде зроблено для решти  держав­них замовників.

 Сфера державних закупівель у нашій країні продовжує постійно змінюватися та вдосконалюється з метою приведення її до найкращих світових практик. Нині реформування державних закупівель в Україні спрямовано на якомога швидше впровадження саме електронних торгів і введення електронного документообігу. При цьому пріоритетним напрямком реформи є забезпечення безперешкодного доступу громадськості до інформації про держзакупівлі та використання державних коштів.

Для країн Європейського Союзу механізм здій­снення державних закупівель у формі електронного аукціону регламентований відповідними Директива­ми ЄС. Як свідчить європейська практика, здійснення закупівель через електронні торговельні майданчики несе відповідні плюси як для замовників торгів, так і для постачальників.

Нині в Україні створено нормативно-правову та інституційну базу для переведення державних закупі­вель в електронний формат. У грудні 2015 року Верхо­вна Рада України ухвалила Закон «Про публічні заку­півлі», який затверджує повне переведення закупівель в електронну систему «Рго2огго».

Законом передбачено, що придбання товарів, робіт і послуг здійснюватиметься із застосуванням двох кон­курентних процедур: відкриті торги і конкурентний діалог, а також однієї неконкурентної – переговорної

процедури закупівлі. Перехід відбудеться протягом 2016 року у два етапи: з 1 квітня всі закупівлі переве­дуть в електронний режим органи центральної влади та державні підприємства, азі серпня – решта держав­них замовників.

Одним із позитивних моментів електронних тор­гів є те, що вплив на результати таких торгів має бути зведено до мінімуму. Тож багато процесів під час такої процедури закупівлі автоматизовано та здійснюють­ся автоматично системою електронних закупівель, а саме:

  1. оголошення про проведення закупівлі, створе­не замовником, одразу оприлюднюється на всіх майданчиках, які входять у систему;
  2. до початку аукціону замовник не знає про кіль­кість поданих пропозицій учасників, їх назви та деталі поданих учасниками пропозицій;
  3. під час аукціону система автоматично здійснює ранжування усіх поданих пропозицій – за ці­ною, формуючи рейтинги позиції учасників. Потім одразу після завершення аукціону систе­ма автоматично оприлюднює дану інформацію.
  4. під час аукціону учасники бачать вартість про­позицій один одного, проте вони не бачать назв конкурентів. Відкриваються ж системою всі пропозиції аж після завершення аукціону;
  5. текст договору про закупівлю також оприлюд­нюється системою.
  6. Перехід з «паперових» державних закупівель на електронні дозволить більш ефективно використову­вати замовниками державні кошти, закуповувати това­ри, роботи або ж послуги за найнижчими цінами при достатній якості та в кінцевому результаті дійсно при­зведе до відчутного економічного ефекту.