Історія

Полтавська торгово -промислова палата – частина системи торгово- промислових палат України.

Торгово -промислова палата України / ТПП України / утворена в 1973 році на базі відділення Всесоюзної торгової палати , яка діяла в Україні з 1944 року. ТПП України сьогодні – це недержавна самоврядна організація , яка об’єднує на добровільних засадах понад 4000 членів . Серед них – промислові підприємства різних форм власності , науково -дослідні установи , банки , торгівельні компанії , приватні фірми , найбільші асоціації підприємців України .

Полтавська торгово -промислова палата є регіональною організацією ТПП України . Вона утворена 6 квітня 1995 на базі виробничої госпрозрахункової фірми ” Полтавазовнішсервіс ” ТПП України відповідно до Указу Президента України від 4 липня 1994 року № 375 / 94 .

На даний час час діяльність торгово- промислових палат в Україні регламентована Законом України від 2.12.1997 року “Про Торгово -промислові палати в Україні ” та Постановою Кабінету Міністрів України від 1.04.1999 року. “Про підтримку діяльності торгово- промислових палат ” .

Полтавська ТПП об’єднує понад 300  членів, які одночасно є членами ТПП України .

Головне завдання Палати – представляти інтереси її членів у державних органах України , а також у міжнародних організаціях , сприяти розвитку зовнішньоекономічних зв’язків українських підприємців.

Спектр діяльності Полтавської ТПП дуже широкий і спрямований на задоволення потреб як членів Палати , так й інших замовників , а також їхніх зарубіжних партнерів.

Полтавська торгово -промислова палата має свої відділення в м. Кременчуці та м. Лубнах.

Полтавська ТПП , як регіональна організація ТПП України , підтримує прямі ділові зв’язки з 15 палатами інших країн , бере участь у роботі Українського центру ділових зв’язків за програмою TACIS з надання спеціальних інформаційних та консультаційних послуг підприємствам .

Полтавська ТПП видає журнал ” Директорська пошта”.

На інтернет-порталі ПТПП  оперативно розміщується інформація про виставки , що проводяться на території України і за кордоном , бізнес- пропозиції фірм , інформація про членів палати та інша цікава і корисна  для бізнесу інформація.

З 2011 року Президент Полтавської ТПП Володимир Євгенійович Олійник.

З 18 березня 2021 року Президент Полтавської ТПП – Володимир Анатолійович Борисенко