Форс-мажори

Засвідчення форс-мажорних обставин

 

 Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) відповідно до умов договорів, контрактів, типових договорів, угод тощо між резидентами, норм законодавства, відомчих нормативних актів, органів місцевого самоврядування, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції регіональних торгово-промислових палат/ відповідної регіональної ТПП.
  Надання інформаційно-консультаційних послуг, сприяння зацікавленим особам у підготовці заявок і формуванні необхідного пакету документів, з подальшою передачею цих заявок та документів на розгляд Торгово-промислової палати України (з питань, які віднесені до компетенції Торгово-промислової палати України).