Оцінка

  Незалежна оцінка  рухомого та нерухомого майна, майнових прав, нематеріальних активів, цінних паперів, прав на об’єкти інтелектуальної власності  для бухгалтерського обліку, відчуження, застави, страхування тощо .

  Підстави для провадження діяльності: Закон України “Про оцінку майна , майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні ” ; Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 14853 / 13 від 8 липня 2013 року .

Відділ експертизи та сертифікації ПТПП: (0532) 50-50-83