Структура палати

Структура палати
Члени торгово-промислової палати
  • Суб’єкти господарської діяльності
  • Апарат Полтавської ТПП
  • Кременчуцьке та Лубенське відділення ПТПП
Збори Полтавської ТПП
(конференція ПТПП)
  • Вищий керівний орган Полтавської ТПП
  • Скликається не менше ніж раз на 5 років
Рада Полтавської ТПП
  • Обирається зборами (конференцією)  ПТПП на  5 років
  • Здійснює загальне керівництво всією Палатою у термін між зборами (конференцією)
Президія Полтавської ТПП
  • Обирається Радою ПТПП на 5 років
  • Здійснює загальне керівництво діяльністю  Палати
  • Склад президії: президент, віце-президенти, члени президії
Апарат Полтавської ТПП